Alle Produkte (6303)

keyboard_arrow_down
 • 0,05mm (1)
 • 0,060mm (1)
 • 0,070mm (1)
 • 0,080mm (1)
 • 0,090mm (1)
 • 0,10mm (1)
 • 0,15mm (1)
 • 0,20mm (2)
 • 0,21mm (1)
 • 0,22mm (1)
 • 0,23mm (1)
 • 0,24mm (1)
 • 0,25mm (2)
 • 0,26mm (1)
 • 0,27mm (1)
 • 0,28mm (1)
 • 0,29mm (1)
 • 0,30mm (4)
 • 0,31mm (1)
 • 0,32mm (1)
 • 0,33mm (1)
 • 0,34mm (1)
 • 0,35mm (2)
 • 0,36mm (1)
 • 0,37mm (1)
 • 0,38mm (1)
 • 0,39mm (1)
 • 0,40mm (4)
 • 0,41mm (1)
 • 0,42mm (1)
 • 0,43mm (1)
 • 0,44mm (1)
 • 0,45mm (2)
 • 0,46mm (1)
 • 0,47mm (1)
 • 0,48mm (1)
 • 0,49mm (1)
 • 0,50mm (9)
 • 0,50x 3,15mm (4)
 • 0,51mm (1)
 • 0,52mm (1)
 • 0,53mm (1)
 • 0,54mm (1)
 • 0,55mm (2)
 • 0,56mm (1)
 • 0,57mm (1)
 • 0,58mm (1)
 • 0,59mm (1)
 • 0,60mm (9)
 • 0,61mm (1)
 • 0,62mm (1)
 • 0,63mm (1)
 • 0,64mm (1)
 • 0,65mm (2)
 • 0,66mm (1)
 • 0,67mm (1)
 • 0,68mm (1)
 • 0,69mm (1)
 • 0,70mm (9)
 • 0,71mm (1)
 • 0,72mm (1)
 • 0,73mm (1)
 • 0,74mm (1)
 • 0,75mm (3)
 • 0,76mm (1)
 • 0,77mm (1)
 • 0,78mm (1)
 • 0,79mm (1)
 • 0,80mm (10)
 • 0,80x 3,15mm (5)
 • 0,81mm (1)
 • 0,82mm (1)
 • 0,83mm (1)
 • 0,84mm (1)
 • 0,85mm (2)
 • 0,86mm (1)
 • 0,87mm (1)
 • 0,88mm (1)
 • 0,89mm (1)
 • 0,90mm (10)
 • 0,91mm (1)
 • 0,92mm (1)
 • 0,93mm (1)
 • 0,94mm (1)
 • 0,95mm (2)
 • 0,96mm (1)
 • 0,97mm (1)
 • 0,98mm (1)
 • 0,99mm (1)
 • 0,110mm (1)
 • 0,120mm (1)
 • 0,130mm (1)
 • 0,140mm (1)
 • 0,160mm (1)
 • 0,170mm (1)
 • 0,180mm (1)
 • 0,190mm (1)
 • 0,210mm (1)
 • 0,220mm (1)
 • 0,230mm (1)
 • 0,240mm (1)
 • 0,260mm (1)
 • 0,270mm (1)
 • 0,280mm (1)
 • 0,290mm (1)
 • 0,310mm (1)
 • 0,320mm (1)
 • 0,330mm (1)
 • 0,340mm (1)
 • 0,360mm (1)
 • 0,370mm (1)
 • 0,380mm (1)
 • 0,390mm (1)
 • 0,410mm (1)
 • 0,420mm (1)
 • 0,430mm (1)
 • 0,440mm (1)
 • 0,460mm (1)
 • 0,470mm (1)
 • 0,480mm (1)
 • 0,490mm (1)
 • 0,510mm (1)
 • 0,520mm (1)
 • 0,530mm (1)
 • 0,540mm (1)
 • 0,560mm (1)
 • 0,570mm (1)
 • 0,580mm (1)
 • 0,590mm (1)
 • 0,610mm (1)
 • 0,620mm (1)
 • 0,630mm (1)
 • 0,640mm (1)
 • 0,660mm (1)
 • 0,670mm (1)
 • 0,680mm (1)
 • 0,690mm (1)
 • 0,710mm (1)
 • 0,720mm (1)
 • 0,730mm (1)
 • 0,740mm (1)
 • 0,760mm (1)
 • 0,770mm (1)
 • 0,780mm (1)
 • 0,790mm (1)
 • 1,0- 5,0mm (1)
 • 1,0- 5,9mm (3)
 • 1,0-10,0mm (6)
 • 1,0-10,5mm (3)
 • 1,0-13,0mm (4)
 • 1,00mm (28)
 • 1,00x 3,15mm (7)
 • 1,00x 4,00mm (5)
 • 1,01mm (1)
 • 1,02mm (1)
 • 1,03mm (1)
 • 1,04mm (1)
 • 1,05mm (2)
 • 1,06mm (1)
 • 1,07mm (1)
 • 1,08mm (1)
 • 1,09mm (1)
 • 1,10mm (24)
 • 1,11mm (1)
 • 1,12mm (1)
 • 1,13mm (1)
 • 1,14mm (1)
 • 1,15mm (2)
 • 1,16mm (1)
 • 1,17mm (1)
 • 1,18mm (1)
 • 1,19mm (1)
 • 1,20mm (24)
 • 1,21mm (1)
 • 1,22mm (1)
 • 1,23mm (1)
 • 1,24mm (1)
 • 1,25mm (5)
 • 1,25x 3,15mm (6)
 • 1,25x 5,00mm (1)
 • 1,26mm (1)
 • 1,27mm (1)
 • 1,28mm (1)
 • 1,29mm (1)
 • 1,30mm (24)
 • 1,31mm (1)
 • 1,32mm (1)
 • 1,33mm (1)
 • 1,34mm (1)
 • 1,35mm (2)
 • 1,36mm (1)
 • 1,37mm (1)
 • 1,38mm (1)
 • 1,39mm (1)
 • 1,40mm (24)
 • 1,41mm (1)
 • 1,42mm (1)
 • 1,43mm (1)
 • 1,44mm (1)
 • 1,45mm (2)
 • 1,46mm (1)
 • 1,47mm (1)
 • 1,48mm (1)
 • 1,49mm (1)
 • 1,50mm (29)
 • 1,51mm (1)
 • 1,52mm (1)
 • 1,53mm (1)
 • 1,54mm (1)
 • 1,55mm (1)
 • 1,56mm (1)
 • 1,57mm (1)
 • 1,58mm (1)
 • 1,59mm (1)
 • 1,60mm (24)
 • 1,60x 4,00mm (7)
 • 1,60x 5,00mm (3)
 • 1,60x 6,30mm (1)
 • 1,61mm (1)
 • 1,62mm (1)
 • 1,63mm (1)
 • 1,64mm (1)
 • 1,65mm (1)
 • 1,66mm (1)
 • 1,67mm (1)
 • 1,68mm (1)
 • 1,69mm (1)
 • 1,70mm (24)
 • 1,71mm (1)
 • 1,72mm (1)
 • 1,73mm (1)
 • 1,74mm (1)
 • 1,75mm (4)
 • 1,77mm (1)
 • 1,78mm (1)
 • 1,79mm (1)
 • 1,80mm (25)
 • 1,81mm (1)
 • 1,82mm (1)
 • 1,83mm (1)
 • 1,84mm (1)
 • 1,85mm (1)
 • 1,86mm (1)
 • 1,87mm (1)
 • 1,88mm (1)
 • 1,89mm (1)
 • 1,90mm (25)
 • 1,91mm (1)
 • 1,92mm (1)
 • 1,93mm (1)
 • 1,94mm (1)
 • 1,95mm (1)
 • 1,96mm (1)
 • 1,97mm (1)
 • 1,98mm (1)
 • 1,99mm (1)
 • 1,760mm (1)
 • 1:1mm (1)
 • 1:2mm (1)
 • 1mm (2)
 • 2,0- 5,0mm (1)
 • 2,00mm (38)
 • 2,00x 5,00mm (7)
 • 2,00x 6,00mm (3)
 • 2,00x 8,00mm (1)
 • 2,05mm (1)
 • 2,10mm (29)
 • 2,15mm (1)
 • 2,20mm (28)
 • 2,25mm (5)
 • 2,30mm (29)
 • 2,35mm (1)
 • 2,40mm (30)
 • 2,45mm (1)
 • 2,50mm (41)
 • 2,50x 6,30mm (9)
 • 2,50x 8,00mm (1)
 • 2,50x10,00mm (1)
 • 2,55mm (1)
 • 2,60mm (29)
 • 2,65mm (1)
 • 2,70mm (29)
 • 2,75mm (6)
 • 2,80mm (33)
 • 2,85mm (1)
 • 2,90mm (33)
 • 2,95mm (1)
 • 2:1 (2)
 • 2:1mm (1)
 • 2:2mm (1)
 • 2:3mm (1)
 • 2mm (1)
 • 3,0-14,0mm (1)
 • 3,00mm (1)
 • 3,00mm (46)
 • 3,05mm (1)
 • 3,10mm (39)
 • 3,15mm (1)
 • 3,15x 8,00mm (10)
 • 3,15x11,20mm (1)
 • 3,20mm (45)
 • 3,25mm (10)
 • 3,30mm (39)
 • 3,35mm (1)
 • 3,40mm (31)
 • 3,40x 2,50mm (2)
 • 3,45mm (1)
 • 3,50mm (51)
 • 3,55mm (1)
 • 3,60mm (30)
 • 3,65mm (1)
 • 3,70mm (30)
 • 3,75mm (7)
 • 3,80mm (37)
 • 3,85mm (1)
 • 3,90mm (31)
 • 3,95mm (1)
 • 3:1 (2)
 • 3:1mm (1)
 • 3:2 (2)
 • 3:2mm (1)
 • 3:3mm (1)
 • 3:4mm (1)
 • 4,0-12,0mm (1)
 • 4,0-30,5mm (1)
 • 4,00mm (53)
 • 4,00x10,00mm (8)
 • 4,00x14,00mm (1)
 • 4,05mm (1)
 • 4,10mm (40)
 • 4,15mm (1)
 • 4,20mm (47)
 • 4,25mm (8)
 • 4,30mm (32)
 • 4,35mm (1)
 • 4,40mm (31)
 • 4,45mm (1)
 • 4,50mm (48)
 • 4,50x 3,30mm (2)
 • 4,55mm (1)
 • 4,60mm (29)
 • 4,65mm (1)
 • 4,70mm (30)
 • 4,75mm (8)
 • 4,80mm (42)
 • 4,85mm (1)
 • 4,90mm (41)
 • 4,95mm (1)
 • 4:1 (2)
 • 4:1mm (1)
 • 4:2 (2)
 • 4:2mm (1)
 • 4:3 (2)
 • 4:3mm (1)
 • 4:4mm (1)
 • 4:5mm (1)
 • 4mm (3)
 • 5,0-10,0mm (1)
 • 5,0-14,0mm (1)
 • 5,00mm (60)
 • 5,00x12,50mm (4)
 • 5,00x18,00mm (1)
 • 5,05mm (5)
 • 5,1-10,0mm (1)
 • 5,10mm (44)
 • 5,15mm (1)
 • 5,20mm (42)
 • 5,25mm (8)
 • 5,30mm (35)
 • 5,35mm (1)
 • 5,40mm (29)
 • 5,45mm (1)
 • 5,50mm (54)
 • 5,50x 4,20mm (2)
 • 5,55mm (1)
 • 5,60mm (31)
 • 5,65mm (1)
 • 5,70mm (39)
 • 5,75mm (8)
 • 5,80mm (47)
 • 5,85mm (1)
 • 5,90mm (32)
 • 5,95mm (1)
 • 5:1mm (1)
 • 5:2 (2)
 • 5:2mm (1)
 • 5:3 (2)
 • 5:3mm (1)
 • 5:4 (2)
 • 5:4mm (1)
 • 5:5mm (1)
 • 5mm (4)
 • 6,0-20,0mm (1)
 • 6,0-30,0mm (1)
 • 6,00mm (63)
 • 6,00x 3,20mm (2)
 • 6,00x 3,40mm (2)
 • 6,3-20,5mm (1)
 • 6,3-25,0mm (1)
 • 6,5mm (2)
 • 6,10mm (29)
 • 6,20mm (35)
 • 6,25mm (8)
 • 6,30mm (32)
 • 6,30x16,00mm (4)
 • 6,30x20,00mm (1)
 • 6,40mm (28)
 • 6,50mm (57)
 • 6,60mm (27)
 • 6,60x 3,40mm (1)
 • 6,60x 5,00mm (2)
 • 6,70mm (30)
 • 6,75mm (8)
 • 6,80mm (39)
 • 6,90mm (28)
 • 6:4mm (1)
 • 6:5mm (1)
 • 6mm (9)
 • 7,00mm (54)
 • 7,10mm (25)
 • 7,20mm (26)
 • 7,25mm (8)
 • 7,30mm (26)
 • 7,40mm (25)
 • 7,50mm (53)
 • 7,60mm (25)
 • 7,70mm (24)
 • 7,75mm (8)
 • 7,80mm (28)
 • 7,90mm (25)
 • 7mm (5)
 • 8,0-20,0mm (1)
 • 8,00mm (64)
 • 8,00x 4,30mm (2)
 • 8,00x 4,50mm (2)
 • 8,00x20,00mm (2)
 • 8,10mm (26)
 • 8,20mm (27)
 • 8,25mm (9)
 • 8,30mm (30)
 • 8,40mm (26)
 • 8,50mm (57)
 • 8,60mm (26)
 • 8,70mm (26)
 • 8,75mm (9)
 • 8,80mm (28)
 • 8,90mm (25)
 • 8mm (15)
 • 9,00mm (60)
 • 9,00x 4,50mm (1)
 • 9,00x 6,80mm (3)
 • 9,10mm (25)
 • 9,20mm (25)
 • 9,25mm (9)
 • 9,30mm (25)
 • 9,40mm (26)
 • 9,50mm (60)
 • 9,60mm (24)
 • 9,70mm (24)
 • 9,75mm (9)
 • 9,80mm (27)
 • 9,90mm (24)
 • 9mm (2)
 • 10,0-15,0mm (1)
 • 10,00mm (77)
 • 10,00x 5,30mm (2)
 • 10,00x 5,50mm (3)
 • 10,00x25,00mm (2)
 • 10,10mm (12)
 • 10,20mm (34)
 • 10,25mm (7)
 • 10,30mm (10)
 • 10,40mm (14)
 • 10,50mm (68)
 • 10,60mm (10)
 • 10,70mm (10)
 • 10,75mm (9)
 • 10,80mm (12)
 • 10,90mm (10)
 • 10mm (14)
 • 11,00mm (68)
 • 11,00x 5,50mm (3)
 • 11,00x 6,60mm (3)
 • 11,00x 8,50mm (3)
 • 11,10mm (9)
 • 11,20mm (11)
 • 11,25mm (6)
 • 11,30mm (9)
 • 11,40mm (9)
 • 11,50mm (65)
 • 11,50x 6,40mm (2)
 • 11,60mm (9)
 • 11,70mm (9)
 • 11,75mm (10)
 • 11,80mm (11)
 • 11,90mm (9)
 • 11mm (2)
 • 12,00mm (71)
 • 12,10mm (7)
 • 12,20mm (8)
 • 12,25mm (7)
 • 12,30mm (7)
 • 12,40mm (11)
 • 12,50mm (64)
 • 12,60mm (7)
 • 12,70mm (7)
 • 12,75mm (10)
 • 12,80mm (8)
 • 12,90mm (7)
 • 12mm (14)
 • 13,00mm (69)
 • 13,00x 6,60mm (3)
 • 13,10mm (4)
 • 13,20mm (5)
 • 13,25mm (6)
 • 13,30mm (4)
 • 13,40mm (5)
 • 13,50mm (39)
 • 13,50x10,20mm (3)
 • 13,60mm (4)
 • 13,70mm (4)
 • 13,75mm (9)
 • 13,80mm (5)
 • 13,90mm (4)
 • 13mm (5)
 • 14,00mm (42)
 • 14,10mm (3)
 • 14,20mm (3)
 • 14,25mm (6)
 • 14,30mm (2)
 • 14,40mm (3)
 • 14,50mm (33)
 • 14,60mm (3)
 • 14,70mm (3)
 • 14,75mm (9)
 • 14,80mm (3)
 • 14,90mm (3)
 • 14mm (13)
 • 15,0-20,0mm (1)
 • 15,00mm (40)
 • 15,00x 8,40mm (2)
 • 15,00x 9,00mm (3)
 • 15,10mm (3)
 • 15,20mm (3)
 • 15,25mm (5)
 • 15,30mm (3)
 • 15,40mm (3)
 • 15,50mm (35)
 • 15,50x12,00mm (1)
 • 15,60mm (3)
 • 15,70mm (3)
 • 15,75mm (8)
 • 15,80mm (3)
 • 15,90mm (3)
 • 15mm (1)
 • 16,0-30,5mm (1)
 • 16,00mm (42)
 • 16,10mm (2)
 • 16,20mm (3)
 • 16,25mm (4)
 • 16,30mm (3)
 • 16,40mm (3)
 • 16,50mm (32)
 • 16,60mm (3)
 • 16,70mm (3)
 • 16,75mm (7)
 • 16,80mm (3)
 • 16,90mm (3)
 • 16mm (13)
 • 17,00mm (30)
 • 17,10mm (1)
 • 17,20mm (1)
 • 17,20x 9,00mm (3)
 • 17,25mm (5)
 • 17,30mm (1)
 • 17,40mm (1)
 • 17,50mm (28)
 • 17,50x14,00mm (1)
 • 17,60mm (1)
 • 17,70mm (1)
 • 17,75mm (7)
 • 17,80mm (1)
 • 17,90mm (1)
 • 18,00mm (30)
 • 18,00x11,00mm (3)
 • 18,10mm (1)
 • 18,20mm (1)
 • 18,25mm (6)
 • 18,30mm (1)
 • 18,40mm (1)
 • 18,50mm (27)
 • 18,60mm (1)
 • 18,70mm (3)
 • 18,75mm (6)
 • 18,80mm (1)
 • 18,90mm (1)
 • 18mm (11)
 • 19,00mm (31)
 • 19,00x10,50mm (2)
 • 19,10mm (1)
 • 19,20mm (1)
 • 19,25mm (5)
 • 19,30mm (1)
 • 19,40mm (1)
 • 19,50mm (28)
 • 19,60mm (1)
 • 19,70mm (3)
 • 19,75mm (5)
 • 19,80mm (1)
 • 19,90mm (1)
 • 19mm (3)
 • 20,0-25,0mm (1)
 • 20,00mm (35)
 • 20,00x13,50mm (1)
 • 20,00x15,50mm (1)
 • 20,10mm (1)
 • 20,20mm (1)
 • 20,25mm (4)
 • 20,30mm (1)
 • 20,40mm (1)
 • 20,50mm (22)
 • 20,60mm (1)
 • 20,70mm (3)
 • 20,75mm (4)
 • 20,80mm (1)
 • 20,90mm (1)
 • 20mm (11)
 • 21,00mm (24)
 • 21,10mm (1)
 • 21,20mm (1)
 • 21,25mm (4)
 • 21,30mm (1)
 • 21,40mm (1)
 • 21,50mm (15)
 • 21,50x11,00mm (2)
 • 21,60mm (1)
 • 21,70mm (3)
 • 21,75mm (3)
 • 21,80mm (1)
 • 21,90mm (1)
 • 22,00mm (24)
 • 22,00x17,50mm (1)
 • 22,10mm (1)
 • 22,20mm (1)
 • 22,25mm (3)
 • 22,30mm (1)
 • 22,40mm (1)
 • 22,50mm (15)
 • 22,60mm (1)
 • 22,70mm (3)
 • 22,75mm (4)
 • 22,80mm (1)
 • 22,90mm (1)
 • 22mm (9)
 • 23,00mm (24)
 • 23,25mm (1)
 • 23,50mm (9)
 • 23,70mm (2)
 • 23,75mm (1)
 • 24,00mm (24)
 • 24,00x15,50mm (1)
 • 24,25mm (1)
 • 24,50mm (9)
 • 24,70mm (2)
 • 24,75mm (1)
 • 24mm (5)
 • 25,00mm (32)
 • 25,25mm (1)
 • 25,50mm (7)
 • 25,70mm (2)
 • 25,75mm (1)
 • 25mm (7)
 • 26,0-40,0mm (1)
 • 26,00mm (24)
 • 26,00x17,50mm (1)
 • 26,25mm (1)
 • 26,50mm (7)
 • 26,70mm (1)
 • 26,75mm (1)
 • 26mm (9)
 • 27,00mm (19)
 • 27,25mm (1)
 • 27,50mm (7)
 • 27,70mm (1)
 • 27,75mm (1)
 • 28,00mm (22)
 • 28,25mm (1)
 • 28,50mm (7)
 • 28,70mm (1)
 • 28,75mm (1)
 • 28mm (8)
 • 29,00mm (17)
 • 29,25mm (1)
 • 29,50mm (7)
 • 29,70mm (2)
 • 29,75mm (1)
 • 30,00mm (21)
 • 30,00x20,00mm (1)
 • 30,25mm (1)
 • 30,50mm (5)
 • 30,60mm (1)
 • 30,75mm (1)
 • 30mm (8)
 • 31,00mm (14)
 • 31,25mm (1)
 • 31,50mm (5)
 • 31,60mm (1)
 • 31,75mm (1)
 • 32,00mm (10)
 • 32,50mm (3)
 • 32,60mm (1)
 • 33,00mm (7)
 • 33,00x22,00mm (1)
 • 33,50mm (3)
 • 33,60mm (1)
 • 34,00mm (8)
 • 34,50mm (3)
 • 34,60mm (1)
 • 35,00mm (7)
 • 35,50mm (3)
 • 35,60mm (1)
 • 36,00mm (7)
 • 36,50mm (3)
 • 36,60mm (1)
 • 37,00mm (8)
 • 37,50mm (3)
 • 37,60mm (1)
 • 38,00mm (7)
 • 38,50mm (3)
 • 38,60mm (1)
 • 39,00mm (7)
 • 39,50mm (3)
 • 39,60mm (1)
 • 40,00mm (9)
 • 40,50mm (2)
 • 40,60mm (1)
 • 41,00mm (7)
 • 41,50mm (3)
 • 41,60mm (1)
 • 42,00mm (7)
 • 42,50mm (2)
 • 42,60mm (1)
 • 43,00mm (7)
 • 43,50mm (2)
 • 43,60mm (1)
 • 44,00mm (7)
 • 44,50mm (2)
 • 44,60mm (1)
 • 45,00mm (8)
 • 45,50mm (2)
 • 45,60mm (1)
 • 46,00mm (7)
 • 46,50mm (2)
 • 46,60mm (1)
 • 47,00mm (7)
 • 47,50mm (2)
 • 47,60mm (1)
 • 48,00mm (7)
 • 48,50mm (2)
 • 48,60mm (1)
 • 49,00mm (7)
 • 49,50mm (2)
 • 49,60mm (1)
 • 50,00mm (10)
 • 50,50mm (1)
 • 51,00mm (1)
 • 51,50mm (1)
 • 52,00mm (1)
 • 52,50mm (1)
 • 53,00mm (1)
 • 53,50mm (1)
 • 54,00mm (1)
 • 54,50mm (1)
 • 55,00mm (1)
 • 55,50mm (1)
 • 56,00mm (1)
 • 56,50mm (1)
 • 57,00mm (1)
 • 57,50mm (1)
 • 58,00mm (1)
 • 58,50mm (1)
 • 59,00mm (1)
 • 59,50mm (1)
 • 60,00mm (1)
 • 61,00mm (1)
 • 62,00mm (1)
 • 63,00mm (3)
 • 64,00mm (1)
 • 65,00mm (1)
 • 66,00mm (1)
 • 67,00mm (1)
 • 68,00mm (1)
 • 69,00mm (1)
 • 70,00mm (1)
 • 71,00mm (1)
 • 72,00mm (1)
 • 73,00mm (1)
 • 74,00mm (1)
 • 75,00mm (1)
 • 76,00mm (1)
 • 77,00mm (1)
 • 78,00mm (1)
 • 79,00mm (1)
 • 80,00mm (3)
 • 81,00mm (1)
 • 82,00mm (1)
 • 83,00mm (1)
 • 84,00mm (1)
 • 85,00mm (1)
keyboard_arrow_down
 • 19mm (21)
 • 20mm (13)
 • 21mm (1)
 • 22mm (10)
 • 23mm (2)
 • 24mm (14)
 • 25mm (100)
 • 26mm (12)
 • 28mm (18)
 • 30mm (27)
 • 31,5mm (11)
 • 32mm (30)
 • 34mm (37)
 • 35,5mm (7)
 • 35mm (1)
 • 36mm (38)
 • 38mm (52)
 • 40mm (70)
 • 42mm (1)
 • 43mm (68)
 • 44mm (1)
 • 45mm (15)
 • 46mm (82)
 • 48mm (2)
 • 49mm (75)
 • 50mm (24)
 • 51mm (2)
 • 52mm (37)
 • 53mm (34)
 • 54mm (1)
 • 55mm (50)
 • 56mm (25)
 • 57mm (49)
 • 58mm (41)
 • 59mm (1)
 • 60mm (15)
 • 61mm (68)
 • 62mm (56)
 • 63mm (16)
 • 65mm (66)
 • 66mm (63)
 • 67mm (5)
 • 69mm (1)
 • 70mm (126)
 • 71mm (15)
 • 72mm (1)
 • 74mm (58)
 • 75mm (93)
 • 76mm (10)
 • 79mm (71)
 • 80mm (105)
 • 84mm (67)
 • 85mm (15)
 • 86mm (101)
 • 89mm (58)
 • 90mm (16)
 • 91mm (4)
 • 92mm (2)
 • 93mm (118)
 • 95mm (53)
 • 96mm (5)
 • 99mm (2)
 • 100mm (57)
 • 101mm (103)
 • 102mm (40)
 • 104mm (1)
 • 106mm (28)
 • 107mm (17)
 • 108mm (8)
 • 109mm (123)
 • 110mm (1)
 • 111mm (19)
 • 112mm (36)
 • 114mm (1)
 • 115mm (20)
 • 116mm (9)
 • 117mm (150)
 • 118mm (3)
 • 119mm (50)
 • 120mm (23)
 • 122mm (1)
 • 123mm (8)
 • 124mm (15)
 • 125mm (152)
 • 126mm (34)
 • 127mm (7)
 • 128mm (4)
 • 130mm (1)
 • 131mm (6)
 • 132mm (46)
 • 133mm (138)
 • 135mm (2)
 • 136mm (4)
 • 138mm (17)
 • 139mm (48)
 • 140mm (14)
 • 141mm (5)
 • 142mm (117)
 • 144mm (10)
 • 145mm (1)
 • 146mm (9)
 • 147mm (6)
 • 148mm (45)
 • 150mm (37)
 • 151mm (114)
 • 155mm (7)
 • 156mm (69)
 • 160mm (38)
 • 161mm (2)
 • 162mm (34)
 • 165mm (60)
 • 167mm (1)
 • 168mm (37)
 • 169mm (32)
 • 171mm (2)
 • 172mm (4)
 • 173mm (4)
 • 174mm (4)
 • 175mm (97)
 • 176mm (4)
 • 178mm (30)
 • 179mm (4)
 • 180mm (16)
 • 181mm (7)
 • 182mm (39)
 • 183mm (4)
 • 184mm (66)
 • 185mm (17)
 • 186mm (4)
 • 188mm (11)
 • 189mm (24)
 • 190mm (5)
 • 191mm (14)
 • 192mm (3)
 • 194mm (5)
 • 195mm (38)
 • 196mm (1)
 • 197mm (19)
 • 198mm (13)
 • 199mm (5)
 • 200mm (19)
 • 202mm (3)
 • 205mm (50)
 • 206mm (25)
 • 210mm (2)
 • 211mm (3)
 • 212mm (31)
 • 214mm (4)
 • 215mm (39)
 • 216mm (2)
 • 218mm (27)
 • 219mm (2)
 • 220mm (15)
 • 222mm (2)
 • 223mm (42)
 • 225mm (20)
 • 227mm (2)
 • 228mm (29)
 • 233mm (26)
 • 235mm (6)
 • 238mm (28)
 • 240mm (16)
 • 241mm (4)
 • 243mm (27)
 • 245mm (14)
 • 246mm (2)
 • 247mm (4)
 • 248mm (31)
 • 250mm (27)
 • 251mm (12)
 • 253mm (18)
 • 254mm (2)
 • 256mm (6)
 • 257mm (10)
 • 259mm (4)
 • 260mm (9)
 • 261mm (6)
 • 263mm (14)
 • 265mm (16)
 • 266mm (4)
 • 268mm (3)
 • 269mm (9)
 • 271mm (3)
 • 275mm (20)
 • 276mm (8)
 • 280mm (9)
 • 281mm (22)
 • 282mm (13)
 • 285mm (4)
 • 286mm (18)
 • 289mm (10)
 • 290mm (7)
 • 291mm (21)
 • 295mm (8)
 • 296mm (33)
 • 300mm (14)
 • 301mm (15)
 • 304mm (1)
 • 305mm (5)
 • 306mm (1)
 • 309mm (2)
 • 310mm (9)
 • 314mm (2)
 • 315mm (6)
 • 319mm (4)
 • 320mm (4)
 • 324mm (4)
 • 325mm (6)
 • 327mm (10)
 • 329mm (2)
 • 330mm (8)
 • 334mm (16)
 • 335mm (8)
 • 339mm (14)
 • 340mm (12)
 • 343mm (7)
 • 344mm (14)
 • 345mm (2)
 • 349mm (19)
 • 350mm (16)
 • 351mm (7)
 • 354mm (14)
 • 355mm (13)
 • 359mm (17)
 • 360mm (8)
 • 364mm (14)
 • 365mm (4)
 • 369mm (17)
 • 370mm (18)
 • 374mm (1)
 • 375mm (10)
 • 385mm (11)
 • 390mm (5)
 • 392mm (2)
 • 395mm (10)
 • 397mm (7)
 • 400mm (10)
 • 402mm (2)
 • 405mm (10)
 • 406mm (4)
 • 407mm (3)
 • 410mm (10)
 • 412mm (5)
 • 416mm (4)
 • 417mm (6)
 • 422mm (8)
 • 425mm (7)
 • 426mm (5)
 • 427mm (3)
 • 430mm (6)
 • 432mm (4)
 • 436mm (3)
 • 437mm (4)
 • 440mm (12)
 • 442mm (4)
 • 445mm (12)
 • 447mm (4)
 • 450mm (10)
 • 455mm (4)
 • 459mm (2)
 • 460mm (11)
 • 465mm (12)
 • 470mm (3)
 • 480mm (7)
 • 490mm (11)
 • 500mm (11)
 • 505mm (4)
 • 514mm (4)
 • 515mm (10)
 • 519mm (5)
 • 530mm (4)
 • 535mm (1)
 • 550mm (13)
 • 555mm (17)
 • 580mm (11)
 • 585mm (5)
 • 600mm (15)
 • 605mm (3)
 • 610mm (1)
 • 635mm (2)
 • 650mm (13)
 • 665mm (4)
 • 695mm (5)
 • 700mm (8)
 • 735mm (5)
 • 750mm (14)
 • 765mm (3)
 • 800mm (8)
 • 1000mm (7)
keyboard_arrow_down
 • DIN 333 (77)
 • DIN 334 (14)
 • DIN 335 (47)
 • DIN 338 (1961)
 • DIN 339 (102)
 • DIN 340 (653)
 • DIN 341 (216)
 • DIN 343 (78)
 • DIN 344 (24)
 • DIN 345 (627)
 • DIN 346 (64)
 • DIN 1864 (36)
 • DIN 1869 (277)
 • DIN 1870 (241)
 • DIN 1897 (724)
 • DIN 1899 (89)
 • DIN 2185 (18)
 • DIN 2187 (21)
 • DIN 6539 (46)
 • DIN 8037 (54)
 • DIN 8041 (31)
 • DIN 8374 (9)
 • DIN 8375 (4)
 • DIN 8376 (6)
 • DIN 8377 (9)
 • DIN 8378 (7)
 • DIN 8379 (7)
 • Metall-Kassette, leer (4)
 • Werksnorm (442)
 • nach DIN 338 (31)
 • nach DIN 1897 (16)
 • ähnl.DIN 1897 (25)


-30% Logo Löher Hohlprofil-Bohrer, zyl., Länge 150mm Ø 6,5mm Typ N HSS rechts 015/03-6,5mm
015/03-6,5mm
8,05 €
zzgl. Versand
11,49 € UVP
-37% Logo Löher Spiralbohrer, zyl., extra kurz Ø 14,5mm Typ N HSS rechts 010/00-14,5mm
010/00-14,5mm
25,90 €
zzgl. Versand
41,19 € UVP
-37% Logo Löher Spiralbohrer, zyl., extra kurz Ø 15mm Typ N HSS rechts 010/00-15mm
010/00-15mm
25,90 €
zzgl. Versand
41,19 € UVP
-43% Logo Löher Spiralbohrer, überlang 265 - 605mm Ø 16,5mm Typ N HSS rechts Gr. MK2 330/01-16,5mm
330/01-16,5mm
87,25 €
zzgl. Versand
151,85 € UVP
-44% Logo Löher Spiralbohrer, überlang 265 - 605mm Ø 20,5mm Typ N HSS rechts Gr. MK2 330/01-20,5mm
330/01-20,5mm
153,60 €
zzgl. Versand
276,10 € UVP
-45% Logo Löher Spiralbohrer, überlang 265 - 605mm Ø 48mm Typ N HSS rechts Gr. MK4 330/01-48mm
330/01-48mm
690,10 €
zzgl. Versand
1.263,25 € UVP
-27% Logo Löher Kleinstbohrer verst.Zyl., Form A Ø 0,21mm Typ N HSS-E / HSS-Co5 rechts 335/00-0,21mm
335/00-0,21mm
10,10 €
zzgl. Versand
13,80 € UVP
-27% Logo Löher Kleinstbohrer verst.Zyl., Form A Ø 0,22mm Typ N HSS-E / HSS-Co5 rechts 335/00-0,22mm
335/00-0,22mm
10,10 €
zzgl. Versand
13,80 € UVP
-27% Logo Löher Kleinstbohrer verst.Zyl., Form A Ø 0,23mm Typ N HSS-E / HSS-Co5 rechts 335/00-0,23mm
335/00-0,23mm
10,10 €
zzgl. Versand
13,80 € UVP
-27% Logo Löher Kleinstbohrer verst.Zyl., Form A Ø 0,24mm Typ N HSS-E / HSS-Co5 rechts 335/00-0,24mm
335/00-0,24mm
10,10 €
zzgl. Versand
13,80 € UVP
-26% Logo Löher Kleinstbohrer verst.Zyl., Form A Ø 0,38mm Typ N HSS-E / HSS-Co5 rechts 335/00-0,38mm
335/00-0,38mm
7,90 €
zzgl. Versand
10,65 € UVP
-39% Logo Löher Spiralbohrer, kurz Ø 14,25mm Typ N HSS-E / HSS-Co5 rechts Gr. MK2 360/00-14,25mm
360/00-14,25mm
81,80 €
zzgl. Versand
134,20 € UVP
-39% Logo Löher Spiralbohrer, kurz Ø 18,75mm Typ N HSS-E / HSS-Co5 rechts Gr. MK2 360/00-18,75mm
360/00-18,75mm
84,85 €
zzgl. Versand
139,20 € UVP
-39% Logo Löher Spiralbohrer, kurz Ø 20mm Typ N HSS-E / HSS-Co5 rechts Gr. MK2 360/00-20mm
360/00-20mm
88,45 €
zzgl. Versand
145,10 € UVP
-39% Logo Löher Spiralbohrer, kurz Ø 21mm Typ N HSS-E / HSS-Co5 rechts Gr. MK2 360/00-21mm
360/00-21mm
105,05 €
zzgl. Versand
172,49 € UVP
-39% Logo Löher Spiralbohrer, kurz Ø 22mm Typ N HSS-E / HSS-Co5 rechts Gr. MK2 360/00-22mm
360/00-22mm
122,10 €
zzgl. Versand
200,69 € UVP
-42% Logo Löher Aufbohrer Ø 20,7mm Typ N HSS rechts Gr. MK2 390/00-20,7mm
390/00-20,7mm
82,45 €
zzgl. Versand
143,39 € UVP
-44% Logo Löher Aufbohrer Ø 31,6mm Typ N HSS rechts Gr. MK4 390/00-31,6mm
390/00-31,6mm
176,40 €
zzgl. Versand
315,50 € UVP
-44% Logo Löher Aufbohrer Ø 38mm Typ N HSS rechts Gr. MK4 390/00-38mm
390/00-38mm
243,35 €
zzgl. Versand
436,15 € UVP
-45% Logo Löher Aufbohrer Ø 41mm Typ N HSS rechts Gr. MK4 390/00-41mm
390/00-41mm
324,55 €
zzgl. Versand
591,60 € UVP
-45% Logo Löher Aufbohrer Ø 49,6mm Typ N HSS rechts Gr. MK4 390/00-49,6mm
390/00-49,6mm
506,95 €
zzgl. Versand
927,29 € UVP
-30% Logo Löher Zentrierbohrer, 60° Ø 3,15x 8,00mm Typ A HSS rechts 400/00- 3,15x 8,00mm
400/00- 3,15x 8,00mm
7,75 €
zzgl. Versand
11,00 € UVP
-41% Logo Löher Reduziereinsatz, weich MK 2 : MK 1 DIN 2185 500/00-0,0840277777777778mm
500/00-0,0840277777777778mm
10,35 €
zzgl. Versand
17,40 € UVP
-31% Logo Löher Kegelsenker, 90°, zyl., Form C Ø 5,8mm Typ N HSS rechts 550/00-5,8mm
550/00-5,8mm
11,65 €
zzgl. Versand
16,95 € UVP
-32% Logo Löher Kegelsenker, 90°, zyl., Form C Ø 10,4mm Typ N HSS rechts 550/00-10,4mm
550/00-10,4mm
15,60 €
zzgl. Versand
22,95 € UVP
-32% Logo Löher Kegelsenker, 90°, zyl., Form C Ø 12,4mm Typ N HSS rechts 550/00-12,4mm
550/00-12,4mm
16,45 €
zzgl. Versand
24,25 € UVP
-37% Logo Löher Kegelsenker, 90°, zyl., Form C Ø 20,5mm Typ N HSS rechts 550/00-20,5mm
550/00-20,5mm
25,95 €
zzgl. Versand
41,30 € UVP
-41% Logo Löher Bohrer, zyl., extra kurz, Grauguss, Stahl Ø 2,5mm HM-bestückt rechts 700/00-2,5mm
700/00-2,5mm
12,00 €
zzgl. Versand
20,30 € UVP
-41% Logo Löher Bohrer, zyl., extra kurz, Grauguss, Stahl Ø 3mm HM-bestückt rechts 700/00-3mm
700/00-3mm
11,55 €
zzgl. Versand
19,49 € UVP
-41% Logo Löher Bohrer, zyl., extra kurz, Grauguss, Stahl Ø 3,5mm HM-bestückt rechts 700/00-3,5mm
700/00-3,5mm
11,55 €
zzgl. Versand
19,49 € UVP
-41% Logo Löher Bohrer, zyl., extra kurz, Grauguss, Stahl Ø 4mm HM-bestückt rechts 700/00-4mm
700/00-4mm
11,55 €
zzgl. Versand
19,49 € UVP
-41% Logo Löher Bohrer, zyl., extra kurz, Grauguss, Stahl Ø 4,5mm HM-bestückt rechts 700/00-4,5mm
700/00-4,5mm
11,55 €
zzgl. Versand
19,49 € UVP
-41% Logo Löher Bohrer, zyl., extra kurz, Grauguss, Stahl Ø 5mm HM-bestückt rechts 700/00-5mm
700/00-5mm
11,55 €
zzgl. Versand
19,49 € UVP
-41% Logo Löher Bohrer, zyl., extra kurz, Grauguss, Stahl Ø 6mm HM-bestückt rechts 700/00-6mm
700/00-6mm
12,05 €
zzgl. Versand
20,40 € UVP
-41% Logo Löher Bohrer, zyl., extra kurz, Grauguss, Stahl Ø 6,5mm HM-bestückt rechts 700/00-6,5mm
700/00-6,5mm
12,60 €
zzgl. Versand
21,35 € UVP
-41% Logo Löher Bohrer, zyl., extra kurz, Grauguss, Stahl Ø 7mm HM-bestückt rechts 700/00-7mm
700/00-7mm
13,89 €
zzgl. Versand
23,60 € UVP
-41% Logo Löher Bohrer, zyl., extra kurz, Grauguss, Stahl Ø 8mm HM-bestückt rechts 700/00-8mm
700/00-8mm
15,45 €
zzgl. Versand
26,39 € UVP
-42% Logo Löher Bohrer, zyl., extra kurz, Grauguss, Stahl Ø 9mm HM-bestückt rechts 700/00-9mm
700/00-9mm
17,70 €
zzgl. Versand
30,35 € UVP
-46% Logo Löher Bohrer, zyl., extra kurz, Grauguss, Stahl Ø 12mm HM-bestückt rechts 700/00-12mm
700/00-12mm
27,50 €
zzgl. Versand
50,75 € UVP
-26% Logo Löher Schweisspunktbohrer, zyl., extra kurz Ø 8mm Typ N HSS-E / HSS-Co5 rechts 072/00-8mm
-37% Logo Löher Spiralbohrer, zyl., Sonderlänge 200 - 400mm Ø 3mm Typ N HSS rechts 144/02-3mm
144/02-3mm
28,99 €
zzgl. Versand
46,15 € UVP
-37% Logo Löher Spiralbohrer, zyl., Sonderlänge 200 - 400mm Ø 3,5mm Typ N HSS rechts 144/02-3,5mm
144/02-3,5mm
30,35 €
zzgl. Versand
48,35 € UVP
-43% Logo Löher Spiralbohrer, zyl., Sonderlänge 350 - 450mm Ø 12mm Typ N HSS rechts 144/03-12mm
144/03-12mm
82,15 €
zzgl. Versand
142,90 € UVP
-44% Logo Löher Spiralbohrer, zyl., Sonderlänge 550 - 650mm Ø 12,5mm Typ N HSS rechts 144/06-12,5mm
144/06-12,5mm
158,10 €
zzgl. Versand
284,20 € UVP
-44% Logo Löher Spiralbohrer, zyl., Sonderlänge 600 - 750mm Ø 13mm Typ N HSS rechts 144/07-13mm
144/07-13mm
183,49 €
zzgl. Versand
328,29 € UVP
-43% Logo Löher Spiralbohrer, kurz Ø 26,25mm Typ N HSS rechts Gr. MK3 300/00-26,25mm
300/00-26,25mm
104,55 €
zzgl. Versand
182,10 € UVP
-48% Logo Löher Spiralbohrer, kurz Ø 71mm Typ N HSS rechts Gr. MK5 300/00-71mm
300/00-71mm
967,70 €
zzgl. Versand
1.858,30 € UVP
-41% Logo Löher Spiralbohrer, zyl., extra kurz Ø 2,5mm Typ N Voll-Hartmetall rechts 770/00-2,5mm
770/00-2,5mm
12,35 €
zzgl. Versand
20,89 € UVP
-39% Logo Löher Spiralbohrer, Schaft zyl. 10mm, kurz, Ø 17,5mm Typ N HSS-R rechts 820/10-17,5mm
820/10-17,5mm
10,30 €
zzgl. Versand
16,80 € UVP
-39% Logo Löher Spiralbohrer, Schaft zyl. 10mm, kurz, Ø 19,5mm Typ N HSS-R rechts 820/10-19,5mm
820/10-19,5mm
13,05 €
zzgl. Versand
21,45 € UVP
-39% Logo Löher Spiralbohrer, Schaft zyl. 10mm, kurz, Ø 20mm Typ N HSS-R rechts 820/10-20mm
820/10-20mm
13,05 €
zzgl. Versand
21,45 € UVP
-38% Logo Löher Spiralbohrer, Schaft zyl. 10mm, kurz, Ø 17mm Typ N HSS-R rechts 820/13-17mm
820/13-17mm
8,95 €
zzgl. Versand
14,50 € UVP
-39% Logo Löher Spiralbohrer, Schaft zyl. 10mm, kurz, Ø 17,5mm Typ N HSS-R rechts 820/13-17,5mm
820/13-17,5mm
9,49 €
zzgl. Versand
15,45 € UVP
-39% Logo Löher Spiralbohrer, Schaft zyl. 10mm, kurz, Ø 18mm Typ N HSS-R rechts 820/10-18mm
820/10-18mm
10,30 €
zzgl. Versand
16,80 € UVP
-39% Logo Löher Spiralbohrer, Ø 16,5mm MK 2 Typ N HSS-R rechts 860/00-16,5mm
860/00-16,5mm
9,95 €
zzgl. Versand
16,25 € UVP
-39% Logo Löher Spiralbohrer, Ø 18mm MK 2 Typ N HSS-R rechts 860/00-18mm
860/00-18mm
10,79 €
zzgl. Versand
17,65 € UVP
-39% Logo Löher Spiralbohrer, Ø 20,5mm MK 2 Typ N HSS-R rechts 860/00-20,5mm
860/00-20,5mm
14,05 €
zzgl. Versand
23,20 € UVP
-49% Logo Löher Spiralbohrer, Ø 50mm MK 4 Typ N HSS-R rechts 860/00-50mm
860/00-50mm
89,90 €
zzgl. Versand
176,30 € UVP
-40% Logo Löher Spiralbohrer, kurz, Ø 13mm Typ N HSS-E / HSS-Co5 rechts 5.060/00-13mm
5.060/00-13mm
14,80 €
zzgl. Versand
24,49 € UVP
-32% Logo Löher Spiralbohrer, zyl., überlang 125 - 310mm Ø 6mm Typ N HSS rechts 040/01-6mm
040/01-6mm
14,70 €
zzgl. Versand
21,59 € UVP

Alle August Löher Bohrer im Online-Shop von ToolTeam. Kaufen Sie das ganze Löher Bohrer-Sortiment günstig im Onlinestore. Gute Qualität und günstiger Versand

Beliebte Marken

Ihre zuletzt angesehenen Kategorien