Cutting (520)

The optimum cutting disc for cutting metal.
keyboard_arrow_down
 • Diamanttrennscheiben 2er-Fräseinheit (2)
 • Diamanttrennscheiben 3er-Fräseinheit (2)
 • Diamanttrennscheiben 4er-Fräseinheit (2)
 • Form 27 (4)
 • Form 41 (188)
 • Form 42 (69)
 • gekröpft (5)
 • gerade (111)
keyboard_arrow_down
 • 30 x 0,8 x 6,00 (1)
 • 40 x 0,8 x 6,00 (1)
 • 50 x 0,8 x 6,00 (1)
 • 50 x 1,0 x 6,00 (1)
 • 50 x 2,0 x 6,00 (1)
 • 65 x 0,8 x 6,00 (1)
 • 65 x 1,0 x 6,00 (1)
 • 65 x 2,0 x 6,00 (1)
 • 75 x 1,0 x 6,00 (1)
 • 75 x 1,0 x 10,00 (1)
 • 75 x 2,0 x 10,00 (1)
 • 100 x 1,0 x 10,00 (1)
 • 100 x 1,0 x 15,00 (1)
 • 100 x 1,0 x 16,00 (2)
 • 100 x 2,0 x 16,00 (5)
 • 100 x 2,5 x 16,00 (1)
 • 100 x 3,0 x 16,00 (1)
 • 105 x 7,0 x 1,6 x 22,23 (1)
 • 115 x 0,6 x 22,23 (3)
 • 115 x 0,8 x 22,23 (3)
 • 115 x 1,0 x 22,23 (20)
 • 115 x 1,5 x 22,23 (16)
 • 115 x 1,9 x 22,23 (1)
 • 115 x 2,0 x 22,23 (7)
 • 115 x 2,5 x 22,23 (3)
 • 115 x 3,0 x 2,4 x 22,23 (1)
 • 115 x 3,0 x 2,5 x 22,23 (1)
 • 115 x 3,0 x 22,23 (7)
 • 115 x 5,0 x 1,2 x 22,23 (1)
 • 115 x 7,0 x 1,6 x 22,23 (2)
 • 115 x 7,0 x 1,9 x 22,23 (1)
 • 115 x 10,0 x 1,4 x 22,23 (3)
 • 115 x 10,0 x 1,6 x 22,23 (2)
 • 115 x 10,0 x 2,0 x 22,23 (2)
 • 115 x 10,0 x 2,2 x 22,23 (1)
 • 115 x 12 x 2,2 x 22,23 (1)
 • 115 x 12 x 2,4 x 22,23 (1)
 • 115 x 12,0 x 2,2 x 22,23 (2)
 • 115 x 12,0 x 2,4 x 22,23 (1)
 • 115 x 13,0 x 2,4 x 22,23 (1)
 • 115 x xx x 22,23 (1)
 • 125 (1)
 • 125 x 0,6 x 22,23 (3)
 • 125 x 0,8 x 22,23 (4)
 • 125 x 1,0 x 22,23 (21)
 • 125 x 1,5 x 22,23 (16)
 • 125 x 1,9 x 22,23 (1)
 • 125 x 2,0 x 22,23 (8)
 • 125 x 2,5 x 22,23 (3)
 • 125 x 3,0 x 2,4 x 22,23 (1)
 • 125 x 3,0 x 2,5 x 22,23 (1)
 • 125 x 3,0 x 22,23 (8)
 • 125 x 5,0 x 1,2 x 22,23 (1)
 • 125 x 7,0 x 1,6 x 22,23 (2)
 • 125 x 7,0 x 1,9 x 22,23 (1)
 • 125 x 7,0 x 18,0 x 22,23 (1)
 • 125 x 7,0 x 28,5 x 22,23 (1)
 • 125 x 10,0 x 1,4 x 22,23 (3)
 • 125 x 10,0 x 1,6 x 22,23 (2)
 • 125 x 10,0 x 2,0 x 22,23 (2)
 • 125 x 10,0 x 2,2 x 22,23 (1)
 • 125 x 12 x 2,2 x 22,23 (1)
 • 125 x 12 x 2,4 x 22,23 (1)
 • 125 x 12,0 x 2,2 x 22,23 (2)
 • 125 x 12,0 x 2,4 x 22,23 (1)
 • 125 x 12,0 x 28,5 x 22,23 (1)
 • 125 x 13,0 x 2,4 x 22,23 (1)
 • 125 x xx x 22,23 (1)
 • 150 x 1,0 x 22,23 (2)
 • 150 x 1,5 x 22,23 (9)
 • 150 x 2,0 x 22,23 (1)
 • 150 x 3,0 x 2,5 x 22,23 (1)
 • 150 x 3,0 x 22,23 (4)
 • 150 x 7,0 x 1,6 x 22,23 (1)
 • 150 x 7,0 x 18,0 x 22,23 (1)
 • 150 x 7,0 x 28,5 x 22,23 (1)
 • 150 x 10,0 x 2,0 x 22,23 (1)
 • 150 x 10,0 x 2,4 x 22,23 (1)
 • 150 x 12,0 x 2,4 x 22,23 (3)
 • 150 x 12,0 x 28,5 x 22,23 (1)
 • 150 x 13,0 x 2,4 x 22,23 (1)
 • 180 x 1,5 x 22,23 (12)
 • 180 x 1,9 x 22,23 (1)
 • 180 x 2,0 x 22,23 (6)
 • 180 x 2,5 x 22,23 (3)
 • 180 x 3,0 x 2,6 x 22,23 (1)
 • 180 x 3,0 x 2,8 x 22,23 (1)
 • 180 x 3,0 x 22,23 (8)
 • 180 x 5,0 x 1,4 x 22,23 (1)
 • 180 x 7,0 x 1,9 x 22,23 (1)
 • 180 x 7,0 x 1,9 x 25,40 (1)
 • 180 x 7,0 x 1,9 x 30,00 (1)
 • 180 x 7,0 x 2,2 x 22,23 (1)
 • 180 x 10,0 x 2,0 x 22,23 (1)
 • 180 x 10,0 x 2,3 x 22,23 (1)
 • 180 x 10,0 x 2,4 x 22,23 (1)
 • 180 x 12,0 x 2,4 x 22,23 (3)
 • 180 x 13,0 x 2,4 x 22,23 (1)
 • 200 x 7,0 x 1,9 x 30,00 (1)
 • 230 x 1,9 x 22,23 (15)
 • 230 x 2,0 x 22,23 (2)
 • 230 x 2,5 x 22,23 (8)
 • 230 x 3,0 x 2,8 x 22,23 (1)
 • 230 x 3,0 x 3,0 x 22,23 (1)
 • 230 x 3,0 x 22,23 (8)
 • 230 x 5,0 x 1,4 x 22,23 (1)
 • 230 x 7,0 x 1,9 x 22,23 (1)
 • 230 x 7,0 x 1,9 x 25,40 (1)
 • 230 x 7,0 x 2,5 x 22,23 (1)
 • 230 x 10,0 x 2,0 x 22,23 (1)
 • 230 x 10,0 x 2,3 x 22,23 (1)
 • 230 x 10,0 x 2,4 x 22,23 (1)
 • 230 x 10,0 x 2,5 x 22,23 (1)
 • 230 x 12,0 x 2,4 x 22,23 (3)
 • 230 x 17,0 x 2,8 x 22,23 (1)
 • 250 x 7,0 x 1,9 x 25,40 (1)
 • 300 x 2,5 x 25,40 (2)
 • 300 x 3,0 x 3,1 x 25,40 (1)
 • 300 x 3,0 x 20,00 (2)
 • 300 x 3,0 x 22,23 (2)
 • 300 x 3,0 x 25,40 (5)
 • 300 x 3,0 x 32,00 (2)
 • 300 x 3,0 x 40,00 (1)
 • 300 x 7,5 x 2,0 x 25,40 (1)
 • 300 x 11,0 x 2,8 x 20,00 (2)
 • 300 x 11,0 x 2,8 x 25,40 (2)
 • 300 x 12,0 x 2,8 x 20,00 (1)
 • 300 x 12,0 x 2,8 x 25,40 (1)
 • 300 x 13,0 x 2,8 x 25,40 (1)
 • 300 x 17,0 x 2,8 x 25,40 (1)
 • 350 x 2,5 x 25,40 (2)
 • 350 x 2,5 x 32,00 (1)
 • 350 x 3,0 x 3,1 x 25,40 (1)
 • 350 x 3,0 x 25,40 (1)
 • 350 x 3,0 x 32,00 (1)
 • 350 x 3,5 x 25,40 (2)
 • 350 x 3,5 x 32,00 (1)
 • 350 x 4,0 x 20,00 (2)
 • 350 x 4,0 x 22,23 (1)
 • 350 x 4,0 x 25,40 (2)
 • 350 x 7,5 x 2,0 x 25,40 (1)
 • 350 x 10,0 x 2,8 x 25,40 (1)
 • 350 x 11,0 x 3,0 x 20,00 (2)
 • 350 x 11,0 x 3,0 x 25,40 (2)
 • 350 x 12,0 x 3,2 x 20,00 (1)
 • 350 x 12,0 x 3,2 x 25,40 (1)
 • 350 x 13,0 x 3,0 x 25,40 (1)
 • 350 x 17,0 x 3,0 x 25,40 (1)
 • 400 x 3,0 x 3,3 x 25,40 (1)
 • 400 x 3,0 x 25,40 (2)
 • 400 x 3,0 x 32,00 (1)
 • 400 x 4,0 x 32,00 (1)
 • 400 x 4,0 x 40,00 (2)
 • 400 x 11,0 x 3,2 x 20,00 (2)
 • 400 x 11,0 x 3,2 x 25,40 (2)
 • 400 x 12,0 x 3,2 x 25,40 (1)
 • 400 x 13,0 x 3,2 x 25,40 (1)
 • 400 x 17,0 x 3,2 x 25,40 (1)
 • 450 x 11,0 x 3,6 x 25,40 (1)
 • 450 x 13,0 x 3,6 x 25,40 (2)
 • 500 x 3,0 x 3,9 x 25,40 (1)
 • 500 x 5,0 x 40,00 (1)
 • 500 x 11,0 x 3,6 x 25,40 (1)
 • 500 x 13,0 x 3,6 x 25,40 (2)
 • 600 x 13,0 x 3,6 x 25,40 (1)
 • M6 Gewinde (1)
 • M10 Gewinde (1)
keyboard_arrow_down
 • 50 m/s (2)
 • 63 m/s (8)
 • 80 m/s (314)
 • 100 m/s (46)


-45% Logo Rhodius Freihandtrennscheibe FT30 PROline, 350 x 4,0 x 20,00mm 201182
201182
Demande de devis
13,53 € PDSF
6 Variants
-54% Logo Rhodius Diamanttrennscheibe LD45 TOPline, 350 x 11,0 x 3,0 x 25,40mm 303837
303837
Demande de devis
146,55 € PDSF
6 Variants
-54% Logo Rhodius Diamanttrennscheibe LD60 PROline, 350 x 11,0 x 3,0 x 25,40mm 303496
303496
Demande de devis
160,50 € PDSF
8 Variants
-47% Logo Rhodius Stationäre Trennscheibe ST56 PROline, 500 x 5,0 x 40,00mm 201457
201457
Demande de devis
50,76 € PDSF
4 Variants
-54% Logo Rhodius Diamanttrennscheibe LD70 TOPline, 500 x 13,0 x 3,6 x 25,40mm 303492
303492
Demande de devis
563,77 € PDSF
5 Variants
-54% Logo Rhodius Diamanttrennscheibe LD200 SPEED TOPline, 600 x 13,0 x 3,6 x 25,40mm 303736
303736
Demande de devis
696,34 € PDSF
3 Variants
-53% Logo Rhodius Diamanttrennscheibe LD410 SPEED TOPline, 115 x 13,0 x 2,4 x 22,23mm 303712
303712
Demande de devis
64,87 € PDSF
8 Variants
-51% Logo Rhodius Extradünne Trennscheibe XT70 PACK ALPHAline, 115 x 1,0 x 22,23mm 211080
211080
Demande de devis
66,13 € PDSF
4 Variants
-51% Logo Rhodius Extradünne Trennscheibe XT70 BOX ALPHAline, 125 x 1,0 x 22,23mm 208226
208226
Demande de devis
15,13 € PDSF
4 Variants
-53% Logo Rhodius Diamanttrennscheibe DG55 ALPHAline, 180 x 7,0 x 2,2 x 22,23mm 303408
303408
Demande de devis
22,35 € PDSF
4 Variants
-53% Logo Rhodius Diamanttrennscheibe DG50 ALPHAline, 180 x 7,0 x 1,9 x 30,00mm 303710
303710
Demande de devis
18,82 € PDSF
9 Variants
-47% Logo Rhodius Stationäre Trennscheibe ST38 TOPline, 350 x 2,5 x 25,40mm 209499
209499
Demande de devis
18,78 € PDSF
3 Variants
-47% Logo Rhodius Stationäre Trennscheibe ST34 ALPHAline, 350 x 3,0 x 32,00mm 205578
205578
Demande de devis
10,04 € PDSF
9 Variants
-47% Logo Rhodius Stationäre Trennscheibe ST21 ALPHAline, 350 x 3,5 x 25,40mm 201330
201330
Demande de devis
12,39 € PDSF
8 Variants
-53% Logo Rhodius Diamanttrennscheibe LD50 ALPHAline, 230 x 10,0 x 2,4 x 22,23mm 303189
303189
Demande de devis
36,93 € PDSF
6 Variants
-53% Logo Rhodius Diamanttrennscheibe DG25 PROline, 180 x 3,0 x 2,6 x 22,23mm 303173
303173
Demande de devis
48,87 € PDSF
4 Variants
-53% Logo Rhodius Diamanttrennscheibe DG15 TOPline, 115 x 10,0 x 1,4 x 22,23mm 303900
303900
Demande de devis
33,66 € PDSF
2 Variants
-53% Logo Rhodius Diamanttrennscheibe LD300 TOPline, 115 x 12,0 x 2,4 x 22,23mm 304461
304461
Demande de devis
37,61 € PDSF
5 Variants
-53% Logo Rhodius Diamanttrennscheibe DG10 TOPline, 230 x 10,0 x 2,0 x 22,23mm 303607
303607
Demande de devis
82,31 € PDSF
5 Variants
-53% Logo Rhodius Diamanttrennscheibe DG35 PROline, 125 x 10,0 x 2,0 x 22,23mm 302239
302239
Demande de devis
28,32 € PDSF
4 Variants
-53% Logo Rhodius Diamanttrennscheibe LD4 PROline, 230 x 12,0 x 2,4 x 22,23mm 303164
303164
Demande de devis
118,06 € PDSF
5 Variants
-53% Logo Rhodius Diamanttrennscheibe LD40 PROline, 150 x 12,0 x 2,4 x 22,23mm 393538
393538
Demande de devis
27,18 € PDSF
10 Variants
-53% Logo Rhodius Diamanttrennscheibe DG45 PROline, 125 x 10,0 x 1,6 x 22,23mm 302393
302393
Demande de devis
25,08 € PDSF
2 Variants
-53% Logo Rhodius Diamanttrennscheibe DG70 ALPHAline, 125 x 10,0 x 1,6 x 22,23mm 304092
304092
Demande de devis
12,98 € PDSF
5 Variants
-53% Logo Rhodius Diamanttrennscheibe DG210 ALLCUT TOPline, 115 x 3,0 x 2,5 x 22,23mm 303387
303387
Demande de devis
44,66 € PDSF
9 Variants
-52% Logo Rhodius Extradünne Trennscheibe XT38 PROline, 125 x 1,0 x 22,23mm 204621
204621
Demande de devis
2,26 € PDSF
7 Variants
-52% Logo Rhodius Extradünne Trennscheibe XTK38 PROline, 125 x 1,0 x 22,23mm 205705
205705
Demande de devis
2,26 € PDSF
7 Variants
-51% Logo Rhodius Extradünne Trennscheibe XT67 PROline, 125 x 1,0 x 22,23mm 205426
205426
Demande de devis
2,14 € PDSF
7 Variants
-52% Logo Rhodius Extradünne Trennscheibe XTK67 PROline, 230 x 1,9 x 22,23mm 206773
206773
Demande de devis
4,62 € PDSF
2 Variants
-52% Logo Rhodius Extradünne Mini Trennscheibe XT10 MINI TOPline, 50 x 1,0 x 6,00mm 206799 (T-8201)
206799 (T-8201)
Demande de devis
2,43 € PDSF
7 Variants
-51% Logo Rhodius Extradünne Trennscheibe XT10 EXTENDED TOPline, 115 x 1,0 x 22,23mm 206162
206162
Demande de devis
2,65 € PDSF
9 Variants
-51% Logo Rhodius Extradünne Trennscheibe XT70 ALPHAline, 125 x 1,0 x 22,23mm 207437
207437
Demande de devis
1,34 € PDSF
5 Variants
-51% Logo Rhodius Extradünne Trennscheibe XTK70 ALPHAline, 230 x 1,9 x 22,23mm 208122 (T-8167)
208122 (T-8167)
Demande de devis
3,15 € PDSF
3 Variants

The maximum efficiency can only be achieved if a cutting disc perfectly matches your machine and application. Here your can find diffrent types of cutting dics, from extra-thin up to sturdy cutting dics - guaranteed the right one.

Marques populaires